AKTS - Çağdaş Örgüt Kuramları

Çağdaş Örgüt Kuramları (MAN623) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çağdaş Örgüt Kuramları MAN623 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Şule Tuzlukaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Örgütsel olguları anlamak ve açıklamak üzere geliştirilmiş farklı kuramları incelemek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgüt Kuramlarının tarihsel sürecini ve arka planını anlayabilmek
  • Farklı örgüt kuramlarını da dair bilgi edinmek
  • Çeşitli örgüt kuramlarının karşılaştırmasının yapılabilmesi
Dersin İçeriği Örgüt teorilerinin evrimi ve çağdaş örgüt teorileri, kaynak bağımlılığı teoremi, sosyal ağ teoremi, vekalet teoremi gibi güncel teoriler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgüt Çalışmalarına Genel Bakış Ders notları ve ilgili makaleler
2 Örgüt Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi Ders notları ve ilgili makaleler
3 Örgüt teorisi erken dönem çalışmaları Ders notları ve ilgili makaleler
4 Koşulbağımlılık ve Konfigürasyon Teorileri Ders notları ve ilgili makaleler
5 Koşulbağımlılık Eleştirileri Ders notları ve ilgili makaleler
6 Kaynak Bağımlılık Kuramı Ders notları ve ilgili makaleler
7 Asil-Vekil teorisi ve İşlem Maliyeti Kuramı Ders notları ve ilgili makaleler
8 Ara Sınav
9 Örgütsel Ekoloji Kuramı Ders notları ve ilgili makaleler
10 Yeni Kurumsal Kuram Ders notları ve ilgili makaleler
11 Yeni Kurumsal Kuram-Güncel Yaklaşımlar Ders notları ve ilgili makaleler
12 Sosyal Ağdüzenekleri Kuramı Ders notları ve ilgili makaleler
13 Postmodern Yaklaşımlar Ders notları ve ilgili makaleler
14 Eleştirel Yaklaşımlar Ders notları ve ilgili makaleler
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ders notları ve makaleler

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 10 3
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 12 73
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek.
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek.
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek.
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek.
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek.
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek.
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 138