ECTS - - İşletme Doktora (İngilizce)

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Beceriler 1 1 Beceriler
3 3
Bilgi 3 Bilgi
3
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
4
5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 3 3 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
4
4