ECTS - - İşletme Doktora (İngilizce)

Genel İşletme Doktora Programı şunlardan oluşur

En az 240 AKTS

27 yerel kredilik en az 10 ders

Yeterlilik Sınavı

Doktora Tezi