ECTS - - İşletme Doktora (İngilizce)

  • 27 yerel kredilik en az 9 ders ve kredisiz bir  adet seminer dersini başarı ile tammalamaları gerekir
  • 240 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla
  • Yeterlilik sınavını geçmekle,
  • Tez önerisi ile tez sınavından başarılı olmakla,
  • Bir doktora tezi hazırlamak ve savunmakla,
  • Programlarında öngörülen tüm  doktora derslerinden en az CB/S notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.