ECTS - İşletme Doktora (İngilizce)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAN600 Seminer 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5
MAN601 Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - -
MAN606 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5
MAN623 Çağdaş Örgüt Kuramları - - - - - - - - - -
MAN690 Yeterlik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MAN697 Tez Önerisi - - - - - - - - - -
MAN699 Tez - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAN602 Stratejik Pazarlama Yönetimi 4 4 4 5 3 3 4 5 5 3
MAN603 İleri Finansal Muhasebe 4 4 2 3 4 3 4 2 5 4
MAN605 Finansal Yönetim 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
MAN609 Finansal Ekonometri 5 1 1 4 4 4 4 2 4 5
MAN610 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular 4 1 2 3 2 4 4 2 3 3
MAN611 Hizmet Pazarlaması 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5
MAN612 Pazarlama Modelleri 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
MAN613 Tedarik Zinciri Yönetimi 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4
MAN614 Finansal Kurumlar ve Araçlar 2 4 3 3 3 3 4 1 2 5
MAN615 Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması - - - - - - - - - -
MAN616 Strateji ve İşletme Politikası - - - - - - - - - -
MAN617 Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi - - - - - - - - - -
MAN618 Denetim 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3
MAN619 Uluslararası Finansman 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5
MAN620 Uluslararası Pazarlama Stratejileri - - - - - - - - - -
MAN621 Tüketici Davranışları 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4
MAN622 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5
MAN624 Mali Analiz 4 3 5 2 4 5 3 3 3 3
MAN625 İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri 4 3 3 5 2 4 3 4 2 4
MAN627 Stratejik Marka Yönetimi 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4
MAN628 Satış Yönetimi 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4