ECTS - - İşletme Doktora (İngilizce)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MAN600 Seminer 5 5 5 - 5 - - 5 - - -
MAN606 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 -
MAN623 Çağdaş Örgüt Kuramları - - - - - - - - - - -
MAN690 Yeterlik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
MAN697 Tez Önerisi 5 5 - - - - - - - - -
MAN699 Tez 5 5 - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MAN601 Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - -
MAN602 Stratejik Pazarlama Yönetimi - 2 5 5 3 5 5 5 3 3 3
MAN603 İleri Finansal Muhasebe 4 4 2 3 4 3 4 2 5 4 -
MAN605 Finansal Yönetim 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 -
MAN609 Finansal Ekonometri 5 1 1 4 4 4 4 2 4 5 -
MAN610 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular 5 - - 5 5 4 - - - - -
MAN611 Hizmet Pazarlaması - - - 3 - 4 4 - - - -
MAN612 Pazarlama Modelleri - - - 5 5 2 3 4 - 3 -
MAN613 Tedarik Zinciri Yönetimi 5 - - - 5 - 5 - 5 - -
MAN614 Finansal Kurumlar ve Araçlar 2 4 3 3 3 3 4 1 2 5 -
MAN615 Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması 5 5 5 3 3 5 3 3 3 - 3
MAN616 Strateji ve İşletme Politikası - - - 5 - 5 - - 5 - -
MAN617 Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi 2 2 2 5 2 2 5 4 5 2 -
MAN618 Denetim 4 5 3 4 5 2 3 4 5 3 -
MAN619 Uluslararası Finansman 2 2 2 5 2 4 5 5 2 2 -
MAN620 Uluslararası Pazarlama Stratejileri - - 4 4 3 3 4 5 - 5 4
MAN621 Tüketici Davranışları 2 - 3 3 3 4 5 5 3 4 -
MAN622 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 -
MAN624 Mali Analiz - - - 5 2 5 - - - - -
MAN625 İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri - - 4 4 3 3 4 5 - 5 -
MAN627 Stratejik Marka Yönetimi 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 -
MAN628 Satış Yönetimi 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4 -
MAN604 İleri Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - -
MAN607 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - -
MAN608 İleri Örgütsel Davranış - - - - - - - - - - -