ECTS - İşletme Doktora (İngilizce)

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Genel İşletme alanında Doktora derecesi alamay hak kazanırlar