ECTS - - İşletme Doktora (İngilizce)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MAN600 Seminer 0 0 0 5
MAN606 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN623 Çağdaş Örgüt Kuramları 3 0 3 5
MAN690 Yeterlik 0 0 0 30
MAN697 Tez Önerisi 0 0 0 20
MAN699 Tez 0 0 0 150
SBE-MAN-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MAN-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MAN-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MAN-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MAN-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 6 0 21 240

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MAN601 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
MAN602 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
MAN603 İleri Finansal Muhasebe 3 0 3 5
MAN605 Finansal Yönetim 3 0 3 5
MAN609 Finansal Ekonometri 3 0 3 5
MAN610 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular 3 0 3 5
MAN611 Hizmet Pazarlaması 3 0 3 5
MAN612 Pazarlama Modelleri 3 0 3 5
MAN613 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
MAN614 Finansal Kurumlar ve Araçlar 3 0 3 5
MAN615 Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması 3 0 3 5
MAN616 Strateji ve İşletme Politikası 3 0 3 5
MAN617 Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi 3 0 3 5
MAN618 Denetim 3 0 3 5
MAN619 Uluslararası Finansman 3 0 3 5
MAN620 Uluslararası Pazarlama Stratejileri 3 0 3 5
MAN621 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
MAN622 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 5
MAN624 Mali Analiz 3 0 3 5
MAN625 İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri 3 0 3 5
MAN627 Stratejik Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN628 Satış Yönetimi 3 0 3 5
MAN604 İleri Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
MAN607 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
MAN608 İleri Örgütsel Davranış 3 0 3 5
Toplam 75 0 75 125