AKTS - Finansal Kurumlar ve Araçlar

Finansal Kurumlar ve Araçlar (MAN614) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansal Kurumlar ve Araçlar MAN614 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere finansal piyasalar ve kurumlarla ilgili temel kavram ve teoriler konusunda yeterli anlayış kazandırmak ve temel bilgi dağarcığını sağlamaktır. Ders; disiplinler arası bir anlayış ile öğrencileri güncel finansal meselelere çekmek, bu konulara dair bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kompleks finansal kavramları tanımlamak
  • Ulusal ve uluslararası finansal politika ve haberleri yorumlamak
  • Finansal araç türlerini ve finansal araçlarla yapılan işlemleri bilmek
  • Finansal piyasaları analiz edebilme
Dersin İçeriği Finansal kurumların sınıflandırılması, finansal piyasaların türleri, para ve sermaye piyasaları araçları, Merkez Bankacılığı, ticari bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme, menkul kıymet borsaları ve BİST, Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonları ve ortaklıkları, sigortacılık kurumları ve araçları, sosyal güvenlik kurumları, finansal kiralam

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar ve Kurumları Neden Öğrenmeliyiz? Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, kitabının Türkçe power point sunumları s. 1-14
2 Finansal Sisteme Genel Bir Bakış Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012” kitabının Türkçe power point sunumları s.15-35
3 Faiz Oranı Ne Demektir, Değerlemedeki Rolü Nedir? Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012” kitabının Türkçe power point sunumları ss.36-63
4 Faiz oranları Neden Değişir? Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012” kitabının Türkçe power point sunumları s. 93-126
5 Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranlarını Nasıl Etkiler? Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012 kitabının Türkçe power point sunumları s. 127-149
6 Finansal Piyasalar Etkin midir? Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012 kitabının Türkçe power point sunumları s. 156-173
7 Ara Sınav
8 Finansal Kurumlar Neden Vardır? Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012 kitabının Türkçe power point sunumları s. 181-217
9 Finansal Krizler Neden Meydana Gelir, Ekonomi için Neden Yıkıcıdır? Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012 kitabının Türkçe power point sunumları s. 163-190
10 Merkez Bankacılığı ve Para Politikası Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, pp.191-254
11 Para Piyasaları Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012 kitabının Türkçe power point sunumları s. 254-278
12 Tahvil Piyasası Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012 kitabının Türkçe power point sunumları s. 279-301
13 Borsa Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012 kitabının Türkçe power point sunumları s. 302-322
14 İpotek Piyasaları Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012 kitabının Türkçe power point sunumları s. 323-343
15 Döviz Piyasası Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012 kitabının Türkçe power point sunumları s. 344-373
16 Sunumlar
17 Genel Tekrar
18 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Financial Markets and Institutions, F. S. Mishkin and S. G Eakins

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek X
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek. X
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek. X
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek. X
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek. X
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek. X
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 131