ECTS - - İşletme Doktora (İngilizce)

Genel İşletmecilik Doktora Programı, iki akademik yıl boyunca süren dersler, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora derecesi alabilmek için alınması gereken toplam kredi sayısı 27’dir. Genel İşletmecilik Doktora Programı ve öğrencilerin almaları gereken zorunlu dersler ve aralarından seçim yapabilecekleri seçmeli dersler  akademik programlar bölümünde  yer almaktadır.
 
İki yıl boyunca sürecek ders aşamasında, doktora öğrencisinin, asgari 3 zorunlu 6 seçmeli kredili ders ve 1 kredisiz seminer (MGMT 600 ) dersi alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Toplamda  zorunlu ve seçmeli olmak üzere 10 dersi başarıyla tamamlamış olması gereklid