ECTS - - İşletme Doktora (İngilizce)

Genel İşletme Doktora Programı mezunlarına özellikle  yatırım,muhasebe, üretim, pazarlama ve startejik yönetim alanlarında teorik ve pratik anlamda uzamanlaşma sağlayarak, bu alanlarda ulusal ve uluslarası arenelarda çalışabilecek akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.