ECTS - - İşletme Doktora (İngilizce)

Genel İşletme Doktora Programı tam zamanlı bir programdır.