AKTS - Uluslararası Pazarlama Stratejileri

Uluslararası Pazarlama Stratejileri (MAN620) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Pazarlama Stratejileri MAN620 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Özetle, uluslararası pazarlama dersi, planlarında Türkiye dışında bir ülkede ya da Türkiye'de bir çok uluslu işletmede çalışmaya yer veren öğrenciler açısından özellikle yararlı olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak
  • Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak iş karar süreçlerini yönetmek
  • Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel) işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek
  • İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren kaliteli dökümanlar hazırlamak ve sunumlar yapmak
  • Durumları ve problemleri kurumsal ve kişisel fırsatlara dönüştürme yollarını bulmak
Dersin İçeriği Uluslararası pazarlar, uluslararası pazarlama stratejileri ve giriş yöntemleri, uluslararası ürün, fiyatlama, dağıtım ve promosyon faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve kontrolü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Takdimi, Temel Kavramlar
2 Pazarlama ve Uluslararası Pazarlamaya Dair kavramlar
3 Dünya Ticaretine Genel Bakış ve Türkiye’nin Yeri
4 Uluslararası Çevre
5 Uluslararasılaşma Süreci ve Küresel Doğan İşletmeler
6 Uluslararası Pazarların Analizi
7 İhracat Stratejisiyle Pazara Giriş
8 ARA SINAV
9 Diğer Anlaşmayla Pazara Giriş Yolları
10 Yatırım Stratejisiyle Pazara Giriş
11 Yükselmekte Olan Pazarların Anlaşılması
12 Uluslararası Pazarlarda Standardizasyon ve Uyarlama
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Internatioal Business - S. Tamer Çavuşgil, Gary Knight, John Riesenberger (2017)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 10
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 90
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek. X
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek. X
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek. X
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek. X
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek. X
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 128