AKTS - Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular

Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular (MAN610) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular MAN610 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. H. Kamil Büyükmirza
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yönetim muhasebesi konusunda teorik yaklaşımlarına ve beceri kazanımlarına katkıda bulunmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Faaliyetler değiştikçe maliyet ve harcamaların davranışını belirlemek
  • Yönetsel karar verme için ilgili veriyi tanımlama
  • Alternatif stok maliyetleme yöntemlerini değerlendirmek
  • Fiyat belirlemek ve bütçe hazırlamak
  • Maliyetleri denetlemek için standart veya planlanmış değerler ile gerçekleşen değerleri karşılaştırmak
Dersin İçeriği Maliyet dağıtım yöntemleri, evre-safha maliyet yöntemleri, faaliyet bazında maliyetlendirme, maliyet davranışı analizleri, finansal verileri kullanarak seçim süreci, faaliyet bütçeleri ve finansal bütçeler hazırlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim muhasebesine giriş Ders kitabının ilgili bölümleri
2 Gider Türleri Ders kitabının ilgili bölümleri
3 Maliyet kavramları Ders kitabının ilgili bölümleri
4 Maliyet-hacim-kar analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
5 Maliyet-hacim-kâr analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
6 Geçerli maliyet analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
7 Geçerli maliyet analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
8 Ara Sınav
9 Tam, normal ve değişken maliyetleme Ders kitabının ilgili bölümleri
10 Tam, normal ve değişken maliyetleme Ders kitabının ilgili bölümleri
11 Ortak Ürün - Yan Ürün Ders kitabının ilgili bölümleri
12 Evre Maliyet Ders kitabının ilgili bölümleri
13 Fiyatlandırma Ders kitabının ilgili bölümleri
14 Fiyatlandırma Ders kitabının ilgili bölümleri
15 İşletme Bütçeleri Ders kitabının ilgili bölümleri
16 İşletme Bütçeleri Ders kitabının ilgili bölümleri
17 Genel Tekrar
18 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav Rajan (2011). Cost Accounting - A Managerial Emphasis

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek.
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek. X
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek. X
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek. X
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek.
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek.
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126