AKTS - Strateji ve İşletme Politikası

Strateji ve İşletme Politikası (MAN616) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Strateji ve İşletme Politikası MAN616 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Şule Tuzlukaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Strateji, stratejinin oluşturulması, uygulanmasu ve kontrol süreçlerini kuramsal çerçeve içinde değerlendirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eleştirel ve stratejik düşünmeyi geliştirmek
  • Strateji formüle etme, uygulama ve değerlendirme süreçlerine dair bakış açısı kazandırmak
Dersin İçeriği İşletmenin stratejik planlaması, işletmenin faaliyetlerin kapsamı, organizasyonu, koordinasyonu, uygulanması ve kontrolü, stratejik yönetim ise işletmenin dış çevre analizi ve amaç belirleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stratejik Yönetim Süreci İlgili Makaleler
2 Stratejik Karar Verme İlgili Makaleler
3 Kurumsal Yönetişim İlgili makaleler
4 Yöneticilerin Strateji de Rolleri İlgili makaleler
5 Çevre ve Strateji İlgili makaleler
6 Rekabetçi Avantaj İlgili Makaleler
7 İş Düzeyinde Stratejiler İlgili makaleler
8 Ara Sınav
9 Yapı-Strateji İlişkisi İlgili Makaleler
10 Dikey Bütünleşme İlgili Makaleler
11 Farklılaşma stratejileri ve yapı İlgili makaleler
12 Çok Birimli Yapılar İlgili Makaleler
13 Örgütlerarası İlişkiler İlgili Makaleler
14 Şirket içi Girişimcilik İlgili makaleler
15 Çok uluslu girişimler ve strateji İlgili Makaleler
16 Stratejik Yönetim Araştırma Yöntemleri İlgili makaleler

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Dersle ilgili temel ve güncel makaleler

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek.
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek. X
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek.
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek. X
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek.
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek.
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 138