AKTS - Pazarlama Modelleri

Pazarlama Modelleri (MAN612) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Pazarlama Modelleri MAN612 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pelin ÖZGEN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı pazarlamadaki teorileri derinlemesine anlamak ve pazarlama problemlerine genel modelleme uygulamalarını tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teorik pazarlama modelleri oluşturabilme becerisini öğrenmek
  • Pazarlama değişkenleri arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için tümdengelimli mantık ve matematiksel analizleri kullanabilmek
  • Çesitli pazarlama degiskenleri arasındaki iliskileri kurabilecek teorik alt yapiya sahip olmak
Dersin İçeriği Pazarlama teorilerinin gelişimi, tüketici davranışı modelleri, endüstriyel satın alma modelleri, yeni ürün yayılım modelleri, uluslararası pazarlama stratejileri, pazarlama karar destek sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış: Müfredatın kontrol edilmesi, beklentilerin tartışılması ve genel değerlendirme
2 Pazarlamanın tanımı, pazarlama yönelimleri, değer önerileri
3 Rekabet stratejileri, pazarlama çevresi
4 Tüketici Davranışı modelleri
5 • Howard and Sheth Model • Engel, Kollet, Blackwell (EKB) Model
6 • Theory of Reasoned Action (Fishbein and Ajzen) • Theory of Planned Behaviour • Hawkins Stern- Impulse Buying Theory
7 • Motivation-Need Theory (Maslow’s Theory of Motivation, Herzberg’s 2 factor theory, McClelland’s Need Theory, etc)
8 Orgutsel satın alma modelleri
9 Makale tartismalari
10 Ürün tanımı, ürün seviyeleri, PLC stratejileri, yeni ürün geliştirme, markalaşma, hizmet pazarlaması Yeniliklerin Yayılması Teorisi
11 Fiyatlandırma kavramları ve stratejileri, yeni ürünler için fiyatlandırma stratejileri, yönetim muhasebesi perspektifiyle tartışma
12 Pazarlama Kanalları, online pazarlama, perakende ve toptan satış, çoklu kanal kullanımı
13 İletişim Kuramları, Bütünleşik Pazarlama İletişimi
14 Sürdürülebilirlik, Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için pazarlama, Etik
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. - Quantitavie Marketing and Marketing Management, eds. Diamantopoulos, A., Fritz, W., Hildebrant, L. (2012) Springer Publishing
2. - Marketing Models by Lilien, G.L., Kotler, P., Moorthy, K.S. (1992) Prentice Hall
Diğer Kaynaklar 3. Journal articles

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 50
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek.
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek. X
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek. X
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek. X
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek. X
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 1 15
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 3 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128