AKTS - İleri Finansal Muhasebe

İleri Finansal Muhasebe (MAN603) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Finansal Muhasebe MAN603 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Rıza Zafer Sayar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Muhasebenin niteliğini, kapsamını, ilke ve kavramlarını; muhasebe sisteminin ana unsurlarını ve günlük kayıtlar, yıl sonu envanter ve kapanış kayıtları ve finansal tabloların düzenlenmesi dahil olmak üzere, Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Standartları çerçevesinde muhasebe sisteminin işleyişini öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebenin temel prensiplerini ve kavramlarını öğrenmek
  • Temel muhasebe teorilerini bilme ve modern teorilerle kıyaslayabilme
  • Finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme
  • Muhasebede özellikli konuları kavrama
  • Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Uluslararası Muhasebe Standartları arasındaki farkı ortaya koyma
Dersin İçeriği Muhasebe teorisi ve gelişimi, muhasebe araştırmalarında kullanılan yöntemler, muhasebenin ölçme işlevi, cari değer muhasebesi, literatürde yer alan başlıca muhasebe sistemleri, Türkiye?de muhasebe standartlarının gelişimi ve uluslararası finansal raporlama standartları, muhasebenin gelecekteki kapsamı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticari Kar, Mali Kar Kavramları, Mali Kara Geçişe İlişkin Uygulamalar Kitabın İlgili Bölümleri
2 Ticari Kar, Mali Kar Kavramları, Mali Kara Geçişe İlişkin Uygulamalar Kitabın İlgili Bölümleri
3 İlişkili Taraflar, Örtülü Sermaye Kazancı, Transfer Fiyatlandırması Kitabın İlgili Bölümleri
4 Stoklar Değerleme ve Özellikli İşlemler Kitabın İlgili Bölümleri
5 Özel İnşaat İşlerine İlişkin Muhasebe Uygulaması Kitabın İlgili Bölümleri
6 Bir Başkasının Nam ve Hesabına Yapılan İnşaat İşlerinde (Yıllara Yaygın) Muhasebe Uygulaması Kitabın İlgili Bölümleri
7 Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Muhasebeleştirilmesi Kitabın İlgili Bölümleri
8 Ara Sınav
9 Finansal Kiralama ve Muhasebeleştirilmesi Kitabın İlgili Bölümleri
10 Maddi Duran Varlıklar ve Özellikli İşlemler Kitabın İlgili Bölümleri
11 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ve Amortismanları Kitabın İlgili Bölümleri
12 İthalat İşlemleri ve Muhasebesi Kitabın İlgili Bölümleri
13 İhracat ve İhraç Kayıtlı Teslimlerde Muhasebeleştirme Kitabın İlgili Bölümleri
14 Dövizli İşlemlerde Özellikli İşlemler ve Muhasebesi Kitabın İlgili Bölümleri
15 Geçici Vergi ve Dönem Sonu Vergi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Kitabın İlgili Bölümleri
16 Dönem Sonu Finansal Tablolarının Oluşturulması Kitabın İlgili Bölümleri
17 Genel Tekrar
18 Final SInavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Walter T. Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William Thomas, Wendy M. Tietz (2016) Financial Accounting

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek X
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek. X
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek. X
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek. X
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek. X
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek. X
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126