AKTS - Stratejik Marka Yönetimi

Stratejik Marka Yönetimi (MAN627) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Stratejik Marka Yönetimi MAN627 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pelin ÖZGEN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, markalaşma sürecinin tam olarak anlaşılmasını sağlamak ve markalaşma konusundaki güncel tartışmaları takip etmektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Marka ve markalaşma ile ilgili temel kavramları bilir
  • Marka gelişim aşamalarını açıklayabilir
  • Marka sermayesini bilir, ölçer ve yönetir
  • Marka büyüme stratejilerini bilir ve değerlendirir
Dersin İçeriği Marka, marka ile ilgili kavramlar, stratejik marka yönetiminin planlanması, marka iletişimi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ürün ve Marka kavramı Kapferer, Bolum 1 ve 2, Syf. 9-50
2 Markanın Stratejik önemi ve marka oluşturma Kapferer, Bölüm 3
3 Marka çeşitleri ve marka evrimleri Kapferer, Bölüm 4 &5, sayfa 65-135
4 Marka Yönetiminde yeni konular Kapferer, Bölüm 6, pp. 137-170
5 Makale tartışmaları Makaleler
6 Marka konumlandırma Kapferer, Bölüm 7- pp. 171- 200
7 Marka sermayesi yaratma süreci- 1 Kapferer, Chapter 7- pp. 171- 200
8 Marka Sermayesi Yaratma ve Sürdürme süreci- 2 Kapferer, Bölüm 10 ve 11, syf. 237-295
9 Ara Sınav
10 Marka Büyüme Stratejileri Kapferer, Bölüm 9 ve 12, syf. 219-237 ve 295-347
11 Marka Mimarisi Kapferer, Bölüm 13, syf. 347- 388
12 Marka Unsurlarının Secimi Kapferer, Bölüm 8, syf .203- 219 Makaleler
13 Makale tartışması
14 Global markaları yönetmek Kapferer, Bölüm 17, syf. 455-200
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Keller, Kevin Lane (2013) Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, 4th Ed., New York: Pearson
2. The New Strategic Brand Mangemnt, J.N Kaferer,4th editon
3. • David Aaker, 2014, Güçlü Markalar Yaratmak, Mediacat yayıncılık
Diğer Kaynaklar 4. Akademik makaleler

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek X
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek. X
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek. X
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek. X
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek. X
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek. X
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125