Seminer (MAN600) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seminer MAN600 0 0 0 0 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Şule Tuzlukaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere sosyal araştırma yöntemlerinin mantığını, süreçlerini ve tiplerini öğretmeyi ve öğrencilerin tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak raporlanmalarını, bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak elde etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme alanına ait teori ve pratiği birleştirme becerilerini geliştirmek
  • İşletme araştırmalarının nasıl yapıldığını öğrenmek
  • Akademik yazıma dair temel bilgileri öğrenmek
Dersin İçeriği Konu belirleme, literatür taraması, hipotez belirleme, analiz etme, sonuçları yorumlama ve raporlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders kitabı, s. V-XVI
2 İşletme araştırması yapmak Ders Kitabı, s. 1-15
3 Bilimsel ve alternatif araştırma yöntemleri Ders Kitabı, s. 18-31
4 Araştırma probleminin tanımlanması Ders Kitabı, s. 33-47
5 Literatür taraması Ders Kitabı, s. 48-66
6 Teorik çerçeve ve hipotez geliştirme Ders Kitabı, s. 67-93
7 Araştırma tasarımının temelleri Ders Kitabı, s. 94-111
8 Araştırma tasarımı sunumu (arasınav niteliğinde) Ders Kitabı, s. 1-111
9 Veri toplama yöntemleri: Giriş ve mülakatlar; Veri toplama yöntemleri: Gözlem; Veri toplama yöntemleri: Anketler Ders Kitabı, s. 112-164
10 Deneysel tasarımlar; Değişkenlerin ölçümü: İşlemselleştirme Ders Kitabı, s. 168-209
11 Ölçüm: Ölçekler, güvenirlik, geçerlik Ders Kitabı, s. 210-238
12 örneklem. Ders Kitabı, s. 239-273
13 Nicel veri analizi: Hipotez testi Ders Kitabı, s. 302-332
14 Nitel veri analizi Ders Kitabı, s. 336-353
15 Araştırma raporu Ders Kitabı, s. 354-377
16 Araştırma raporu (final sınavı yerine) Ders Kitabı, s. 1-377

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Uma Sekaran and Roger Bougie. 2013. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th Edition
Diğer Kaynaklar 2. Neuman, W. L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri cilt 1-2. Ankara: Yayınodası

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 1
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 99
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
2 2. Araştırma etiği hakkında farkındalık sahibi olabilmek X
3 3. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilmek. X
4 4. İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilmek.
5 5. İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmek. X
6 6. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek.
7 7. Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemlere hakim olabilmek.
8 8. Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakim olabilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 113