AKTS - Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemleri (IR212) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri IR212 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Duygu Dersan Orhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Araştırmada bilgisayar kullanımı da dahil olmak üzere, sosyal araştırmanın temel araçları ve terminolojisini öğrenmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akademik bir konu hakkında araştırma yapabilmek
  • sosyal araştırmalarda kullanılan çeşitli yöntemleri öğrenmek
  • araştırmanın boyutları, anlamı ve etiği, farklı araştırma teknikleri ve araştırma projesi hazırlanması hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Araştırma tasarımı, araştırma sonuçları, araştırma teknikleri, literatür taraması, ölçme, örnekleme, saha çalışması, veri analizi ve sunumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Amacının Sunulması None
2 Uluslararası İlişkiler Metodolojisi Martin Hollis and Steve Smith, “Introduction: Two Traditions” in Explaining and Understanding International Relations, (Oxford: Oxford University Press, 1990), 1-13
3 Araştırmanın Boyutları W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2000) Chapter 2: 'Dimensions of Research,' 20-38.
4 Metodolojinin Anlamı W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2000) Chapter 4: 'The Meanings of Methodology,' 63-88.
5 Sosyal Araştırmanın Etik Boyutu W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2000) Chapter 5: 'The Ethics and Politics of Social Research,' 89-120.
6 Niteliksel Araştırma W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2000) Chapter 6: 'Qualitative and Quantitative Research Designs,' 121-155.
7 Niceliksel Araştırma W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2000) Chapter 6: 'Qualitative and Quantitative Research Designs,' 121-155.
8 Ara Sınav Yok
9 Araştırma Yöntemi Seçmek David E. McNabb, Research Methods for Political Science: Quantitative and Qualitative Approaches, 40-65.
10 Araştırma Projesi Tasarlamak: Literatür Araştırması W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2000) Chapter 16: 'Reviewing the Literature and Writing a Report,' 444-480. Gregory M Scott & Stephen M Garrison, The Political Science Student Writer's Manual, 3rd ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2000) Chapter 10: 'Traditional Research Papers and Literature Reviews,' 205-214.
11 Araştırma Projesi Tasarlamak:Yazım Süreci I Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb & Joseph M Williams, The Craft of Research (Chicago: University of Chicago Press, 1995) Chapter 7: 'Making Good Arguments,' and Chapter 8: 'Claims and Evidence,' 88-106. W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2000) Chapter 16:' Reviewing the Literature and Writing a Report,' 444-480.
12 Araştırma Projesi Tasarlamak:Yazım Süreci I Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb & Joseph M Williams, The Craft of Research (Chicago: University of Chicago Press, 1995) Chapter 7: 'Making Good Arguments,' and Chapter 8: 'Claims and Evidence,' 88-106. W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2000) Chapter 16:' Reviewing the Literature and Writing a Report,' 444-480.
13 Araştırma Projesi Tasarlamak:Yazım Süreci II Gregory M Scott & Stephen M Garrison, The Political Science Student Writer's Manual, 3rd ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2000) Chapter 2: 'Writing Competently,' 49-71. Kate L Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations, 5th ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1987).
14 Araştırma Projesi Tasarlamak:Yazım Süreci II Gregory M Scott & Stephen M Garrison, The Political Science Student Writer's Manual, 3rd ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2000) Chapter 2: 'Writing Competently,' 49-71. Kate L Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations, 5th ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1987).
15 Genel Tekrar Yok
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 4th ed. (Boston: Allyn and Bacon, 2000)
Diğer Kaynaklar 2. Gregory M Scott & Stephen M Garrison, The Political Science Student Writer's Manual, 3rd ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2000)
3. Kate L Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations, 5th ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1987).
4. Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb & Joseph M Williams, The Craft of Research (Chicago: University of Chicago Press, 1995)
5. Martin Hollis and Steve Smith, “Introduction: Two Traditions” in Explaining and Understanding International Relations, (Oxford: Oxford University Press, 1990).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak X
3 Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek X
4 Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak X
5 Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak X
6 Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek X
7 Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek X
8 Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek X
9 Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak X
10 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek. X
11 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak X
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 150