ECTS - - Uluslararası İlişkiler

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IR101 Dünya Tarihi I 3 0 3 7.5
ECON101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
IR111 Uluslararası İlişkiler için Hukukun Temel İlkeleri 3 0 3 7
PR119 Sosyolojinin Temelleri 3 0 3 5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 19 0 19 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IR102 Dünya Tarihi II 3 0 3 7.5
IR110 Siyasete Giriş 3 0 3 6
IR112 Politik Psikoloji 3 0 3 6
ECON102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
Toplam 18 0 17 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IR231 Bölüm İngilizcesi I 3 0 3 3
IR201 Uluslararası Politika 3 0 3 6
IR205 Uluslararası Örgütler 3 0 3 6
IR207 Avrupa Siyasi Tarihi I 3 0 3 6
IR211 Uluslararası Siyasi İktisat 3 0 3 6
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
Toplam 18 0 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IR232 Bölüm İngilizcesi II 2 0 3 3
IR204 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 0 3 6
IR212 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
IR214 Diplomasi Tarihi II 3 0 3 6
IR216 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 0 3 6
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
Toplam 17 0 18 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IR333 Bölüm İngilizcesi III 3 0 3 4
IR301 Uluslararası Hukuk I 3 0 3 5
IR303 Türk Dış Politikası I 3 0 3 6
IR307 Ortadoğu`nun Güncel Politikaları 3 0 3 6
IR-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
IR-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
IR-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
IR-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 0 24 40

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IR334 Bölüm İngilizcesi IV 3 0 3 4
IR302 Uluslararası Hukuk II 3 0 3 5
IR304 Türk Dış Politikası II 3 0 3 6
IR314 Rusya ve Sovyetler Birliği Tarih ve Siyaseti 3 0 3 6
IR-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
IR-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 0 18 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
IR435 Bölüm İngilizcesi V 2 0 2 4
IR405 Amerikan Dış Politikası 3 0 3 6
IR421 Balkan Tarih ve Siyaseti 3 0 3 6
IR-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
IR-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 4
IR-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 10 0 19 30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
IR436 Bölüm İngilizcesi VI 2 0 2 4
IR422 Yükselen Çin: Çin`in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler 3 0 3 6
IR424 Avrupa Birliği 3 0 3 6
IR-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
IR-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 4
IR-AE4SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 10 0 19 30

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IR310 Dış Politika Analizi 3 0 3 4
IR312 Jeopolitik 3 0 3 4
IR315 Uluslararası Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 4
IR320 Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs 3 0 3 4
IR401 Diplomatik Yazışma I 3 0 3 4
IR403 Teori ve Pratikte Diplomasi 3 0 3 4
IR404 Diplomatik Yazışma 3 0 3 4
IR406 Dünya Politikasında Güncel Olaylar 3 0 3 4
IR407 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 4
IR409 Çin: Geçmiş ve Bugün 3 0 3 4
IR411 Avrupa Birliği`nin Dış Politikası 3 0 3 4
IR413 Rusya Tarihi 3 0 3 4
IR415 Uluslararası Politikada Etnisite ve Milliyetçilik 3 0 3 4
IR417 Uluslararası Kriz Yönetimi 3 0 3 4
IR418 Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar 3 0 3 4
IR419 Ortadoğu`da Savaş ve Barış 3 0 3 4
IR420 Çatışma Çözümü 3 0 3 4
IR408 Küresel Siyasette İnsan Hakları 3 0 3 4
IR491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
IR492 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
IR493 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 5
IR441 AB'nin Ayrımcılık Yapmama Politikaları (EUNONDI) 3 0 3 5
IR442 AB'nin Türkiye'de Ayrımcılık Yapmama Politikaları (EUNONDI) 3 0 3 5
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
CHIN301 Çince III 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
CHIN302 Çince IV 3 0 3 4
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
Toplam 118 0 117 169