AKTS - Rusya ve Sovyetler Birliği Tarih ve Siyaseti

Rusya ve Sovyetler Birliği Tarih ve Siyaseti (IR314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rusya ve Sovyetler Birliği Tarih ve Siyaseti IR314 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilerin Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu devamlılığında Rusya'nın dünya siyasetindeki yerini belirleyen unsurlar ile aşina olmaları amaçlanmakatdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sovyetler Birliği tarihinin ana hatları öğrenilecektir.
  • Öğrenciler Sovyet Devrimi'nin yol açtığı Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki dönüşümü yakından analiz edeceklerdir.
  • Rusya Federasyonu'nun 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandıktan sonra geçirmiş olduğu dönüşüm incelenecektir.
Dersin İçeriği Rusya İmparatorluğu tarihi; Sovyetler Birliği tarihi; Sovyetler Birliğinin çözülme ve yeni Rusya Federasyonu`nun bağımsızlığını perçinleme dönemlerindeki önemli sorun ve yeniden yapılanma alanları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş: 1917 Devrimine Kadarki Rus Tarihinin Anahatları Yok
2 Devrim Yılları: 1917-1921 Kenez, Bölüm 1 ve 2, ss. 1-40.
3 Yeni Ekonomi Poltikası: 1921-1929 Kenez, Bölüm 3, ss. 41-79.
4 Kolektifleştirme ve Birinci Beş Yıllık Plan Kenez, Bölüm 4, ss. 80-102.
5 Stalinizm ve Terör Kenez, Bölüm 5, ss. 103-131.
6 İkinci Dünya Savaşı ve Sovyetler Birliği Kenez, Bölüm 6, ss. 132-159.
7 Hruşçov Dönemi Kenez, Bölüm 8, ss. 184-213.
8 Ara Sınav Yok
9 Brejnev Dönemi Kenez, Bölüm 9, ss. 214-242.
10 Gorbaçov Dönemi: Rusya'da Komünizmin Sonu Sakwa, Bölüm 1, ss. 1-37.
11 Millet, Milliyetçilik ve Rus Devleti Sakwa, Bölüm 3, ss. 94-131.
12 Çok Partili Sisteme Geçiş Sakwa, Bölüm 4, ss. 132-178.
13 Rusya'nın Dış ve Savunma Politikalarının Ortaya Çıkışı Sakwa, Bölüm 8, ss. 286-321.
14 Bağımsız Devletler Topluluğu ve Sovyet Mirası Sakwa, Bölüm 9, ss. 322-391.
15 Yetsin'den Putin'e Rusya'da Demokrasi ve anti-demokrasi Okuma Paketi
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Richard Sakwa, Russian Politics and Society. London: Routledge, 1993.
2. Peter Kenez, A History of the Soviet Union: from the Beginning to the End. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 50
Ödevler - -
Sunum 1 50
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak X
3 Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek X
4 Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak X
5 Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak X
6 Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek X
7 Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek X
8 Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek X
9 Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak X
10 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek. X
11 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak X
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 40 40
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 5 20
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 150