ECTS - - Uluslararası İlişkiler

Atılım Üniversitesi bünyesindeki lisans programları 240 AKTS'lik bir müfredatı içermektedir. Bu müfredatın içerisinde; alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu dersler ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun zorunlu kıldığı dersler yer almaktadır.