ECTS - - Uluslararası İlişkiler

Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin 21. maddesinde söz konusu değerlendirme ve notlandırma detayları belirtilmiştir.