ECTS - - Uluslararası İlişkiler

Söz konusu programdan mezun olabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve öğrencinin müfredatta bulunan derslerden en az DD notuyla geçmesi beklenmektedir (Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği, Madde 18 ve Madde 25). Bu koşullar çerçevesinde toplamda 240 AKTS ders yükünü tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak kazanmaktadır.