ECTS - - Uluslararası İlişkiler

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IR101 Dünya Tarihi I 2 1 5 1 4 3 3 5 4 5 5 5
ECON101 İktisada Giriş I - - - - - - - 3 4 - - -
ENG101 Akademik İngilizce I - - - - - - - - - - - -
IR111 Uluslararası İlişkiler için Hukukun Temel İlkeleri 1 1 4 3 5 3 3 5 4 5 5 5
PR119 Sosyolojinin Temelleri - - - - - - - - - - - -
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) - - - - - - - - - - - -
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IR102 Dünya Tarihi II 2 1 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5
IR110 Siyasete Giriş 5 4 3 4 1 1 5 3 3 5 4 2
IR112 Politik Psikoloji 1 1 4 3 5 3 4 5 4 5 5 5
ECON102 İktisada Giriş II - - - - - - - - - - - -
ENG102 Akademik İngilizce II - - - - - - - - - - - -
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) - - - - - - - - - - - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IR231 Bölüm İngilizcesi I 3 2 3 5 2 4 5 5 5 5 5 5
IR201 Uluslararası Politika 5 3 5 3 2 3 4 4 3 5 5 5
IR205 Uluslararası Örgütler 3 3 4 5 1 4 5 4 4 5 5 5
IR207 Avrupa Siyasi Tarihi I 3 2 5 2 4 4 5 5 3 5 5 5
IR211 Uluslararası Siyasi İktisat 3 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 5
ENG201 Akademik İngilizce III - - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IR232 Bölüm İngilizcesi II 3 2 2 5 3 3 5 3 5 5 5 5
IR204 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 5 1 3 3 3 3 4 3 5 5 5
IR212 Araştırma Yöntemleri 4 2 2 1 2 5 4 5 5 3 5 5
IR214 Diplomasi Tarihi II 3 2 5 2 4 4 5 5 3 5 5 5
IR216 Siyasi Düşünceler Tarihi 4 3 5 2 4 3 4 4 5 5 5 5
ENG202 Akademik İngilizce IV - - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IR333 Bölüm İngilizcesi III 3 2 3 5 2 4 5 5 5 5 5 5
IR301 Uluslararası Hukuk I 2 1 3 4 5 3 5 3 5 3 5 5
IR303 Türk Dış Politikası I 3 2 4 3 2 3 4 3 5 5 5 5
IR307 Ortadoğu`nun Güncel Politikaları 2 2 5 4 4 3 5 4 5 3 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IR334 Bölüm İngilizcesi IV 3 2 3 5 2 4 5 5 5 5 5 5
IR302 Uluslararası Hukuk II 2 1 3 4 5 3 5 3 5 3 5 5
IR304 Türk Dış Politikası II 3 2 3 5 2 3 5 3 5 5 5 5
IR314 Rusya ve Sovyetler Birliği Tarih ve Siyaseti 1 1 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TURK401 Türk Dili I - - - - - - - - - - - -
IR435 Bölüm İngilizcesi V 3 2 3 5 2 4 5 5 5 5 5 5
IR405 Amerikan Dış Politikası 2 2 1 5 2 4 5 5 5 5 5 5
IR421 Balkan Tarih ve Siyaseti 2 2 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TURK402 Türk Dili II - - - - - - - - - - - -
IR436 Bölüm İngilizcesi VI 3 2 3 5 2 4 5 5 5 5 5 5
IR422 Yükselen Çin: Çin`in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler 2 2 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5
IR424 Avrupa Birliği 2 2 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IR310 Dış Politika Analizi 4 5 4 5 2 4 5 4 4 3 5 5
IR312 Jeopolitik 3 4 4 5 1 4 5 4 5 3 5 5
IR315 Uluslararası Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar 3 3 2 5 3 4 3 3 4 4 5 5
IR320 Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs 3 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 5
IR401 Diplomatik Yazışma I 2 2 3 4 2 1 5 4 3 5 5 5
IR403 Teori ve Pratikte Diplomasi 4 5 3 4 1 4 4 3 3 4 5 5
IR404 Diplomatik Yazışma 2 2 3 4 2 1 5 4 3 5 5 5
IR406 Dünya Politikasında Güncel Olaylar 3 4 2 5 1 3 4 3 4 4 5 5
IR407 Karşılaştırmalı Siyaset 3 4 1 4 5 4 4 3 5 3 5 5
IR409 Çin: Geçmiş ve Bugün 3 4 5 5 1 4 5 3 4 3 5 5
IR411 Avrupa Birliği`nin Dış Politikası 4 2 1 5 3 4 4 4 5 5 5 5
IR413 Rusya Tarihi 4 3 5 2 4 1 3 4 3 3 5 5
IR415 Uluslararası Politikada Etnisite ve Milliyetçilik 3 4 2 4 5 4 4 2 5 4 5 5
IR417 Uluslararası Kriz Yönetimi 3 4 2 5 3 4 5 5 3 4 5 5
IR418 Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar 3 3 2 5 1 3 3 3 4 4 5 5
IR419 Ortadoğu`da Savaş ve Barış 2 2 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5
IR420 Çatışma Çözümü 2 4 2 5 3 3 4 3 5 3 5 5
IR408 Küresel Siyasette İnsan Hakları 2 1 5 5 2 4 4 3 3 3 5 5
IR491 Ortak Eğitim Uygulaması I - - - - - - - - - - 5 5
IR492 Ortak Eğitim Uygulaması II - - - - - - - - - - 5 -
IR493 Ortak Eğitim Uygulaması III - - - - - - - - - - 5 5
IR441 AB'nin Ayrımcılık Yapmama Politikaları (EUNONDI) 1 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5
IR442 AB'nin Türkiye'de Ayrımcılık Yapmama Politikaları (EUNONDI) 1 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5
RUS201 Rusça I - - - - - - - - - - - -
CHIN201 Çince I - - - - - - - - - - - -
CHIN202 Çince II - - - - - - - - - - - -
RUS202 Rusça II - - - - - - - - - - - -
RUS301 Rusça III - - - - - - - - - - - -
CHIN301 Çince III - - - - - - - - - - - -
RUS302 Rusça IV - - - - - - - - - - - -
CHIN302 Çince IV - - - - - - - - - - - -
MAN409 Girişimcilik - - - - - - - - - - - -
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat - - - - - - - - - - - -
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı - - - - - - - - - - - -
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi - - - - - - - - - - - -
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri - - - - - - - - - - - -
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler - - - - - - - - - - - -
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar - - - - - - - - - - - -
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş - - - - - - - - - - - -