ECTS - - Uluslararası İlişkiler

Söz konusu programdan mezun öğrenciler:

1) Uluslararası İlişkiler disiplinine dair temel kavramlara hâkimdir; 

2) Uluslararası ilişkiler ve uygulama alanları ile ilgili konularda güncel gelişmeleri takip eder, yorumlar ve öğrenmeyi sürdürür;

3) Edindiği bilgiler ışığında kamuda, ulusal ve uluslararası şirketlerde, araştırma kurum ve kuruluşlarında ilgili iş alanlarında çalışabilir; 

4) Uluslararası İlişkiler ve ilgili alanlardaki güncel İngilizce literatürü izler, İngilizce’yi yazılı ve sözlü olarak kullanır.