ECTS - - Uluslararası İlişkiler

1) Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak
2) Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak
3) Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek
4) Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak
5) Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak
6) Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek
7) Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek
8) Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek
9) Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak
10) İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek.
11) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak
12) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.