ECTS - - Uluslararası İlişkiler

Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrencilerin daha önceden aldığı dersler müfredata uygunluk çerçevesinde değerlendirilip kabul edilebilir.