ECTS - - Uluslararası İlişkiler

Söz Konusu programdan mezun öğrenciler ilgili Yüksek Lisans programlarına başvurabilir.