AKTS - Uluslararası Hukuk II

Uluslararası Hukuk II (IR302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Hukuk II IR302 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ali İbrahim Akkutay
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin Uluslararası Hukuk’un İşleyiş Şekli, Deniz Hukuku, hava Hukuku, Çevre Hukuku, İnsan Hakları, Kuvvet Kullanımı ve Ceza Hukuku işlenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ilişkiler (siyaset) ve uluslararası hukuk (hukuk) arasındaki disipliner benzerlik ve örtüşme kadar her iki disiplinin uygulama alanındaki benzemezliği ve göreli karşıtlığı çözümlemek.
Dersin İçeriği Devletlerin yasal kişiliklerinin özellikleri, ülkenin içerisindeki ve dışarısındaki bireylerle ilişkileri; deniz, hava ve uzay hukuku.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Yok
2 Uluslararası Antlaşmalar Rezervasyon, Yürürlüğe girme, Sona erdirme M. N.Shaw, International Law, ss. 79-84/560-601
3 Anlaşmaların Yorumları ve Jus Cogens kurallar, Uyuşmazlıkların Çözümü, Yaptırımlar ve Kuralların Uygulanışı M. N.Shaw, International Law, ss. 581-583/595-601/ 629-678
4 Devlet Sorumluluğu M. N.Shaw, International Law, ss. 481-528
5 Uluslararası İnsan Hakları M. N.Shaw, International Law, ss. 187-241
6 Uluslararası İnsan Hakları, Soykırım Suçları M. N.Shaw, International Law, ss. 187-241
7 Uluslararası Deniz Hukuku M. N.Shaw, International Law, ss. 340-392
8 Uluslararası Deniz Hukuku M. N.Shaw, International Law, ss. 340-392
9 Ara Sınav Yok
10 Uluslararası Hava Hukuku M. N.Shaw, International Law, ss. 315-332
11 Uluslararası Çevre Hukuku M. N.Shaw, International Law, ss. 532-557
12 Uluslararası Ceza Hukuku Antonio Cassese, International Law, ss.435-436
13 Uluslararası Ceza Mahkemesi Antonio Cassese, International Law, ss. 436-462
14 Kuvvet Kullanılması ve Silahlı Çatışmalar M. N.Shaw, International Law, ss. 681-740
15 Uluslararası Hukuk ile Ulusal Hukuk İlişkisi Antonio Cassese, International Law, ss.399-509
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mr.N.Shaw “International Law”, Cambridge University Press, New York, Third Edition, 1995.
2. Antonio Cassese “International Law”, Oxford University Press, New York, Second Edition, 2005.
Diğer Kaynaklar 3. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitapevi, Altıncı Baskı, Ankara, 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak X
3 Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek X
4 Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak X
5 Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak X
6 Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek X
7 Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek X
8 Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek X
9 Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak X
10 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek. X
11 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak X
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125