AKTS - Avrupa Birliği`nin Dış Politikası

Avrupa Birliği`nin Dış Politikası (IR411) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği`nin Dış Politikası IR411 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gözde Yılmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Söz konusu ders Avrupa Birliği dış politikasındaki temel kavram ve uygulamaları öğretmek amacını güder. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği dış politikasının tarihsel gelişimini, Avrupa Birliği'nin temel dış politika hedeflerini ve şu anki durumunu ele alır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Birliği Dış Politikası'na dair temel kavramları anlamak
  • Avrupa Birliği Dış Politikası'nın şu anki durumu ve tarihsel gelişimine aşina olmak
  • Avrupa Birliği Dış Politikası'nın temel alanlarına dair bilgiye sahip olmak
Dersin İçeriği AB`nin ortak dış politika ve güvenlik politikası; AB?nin dünyanın diğer bölgeleri ile ilişkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 Tarihsel Bakış: Avrupa Dış Politikası Bindi (2007), Bölüm 1
3 Lizbon Antlaşması'ndan sonra Avrupa Birliği Dış Politikası Bindi (2007), Bölüm 2
4 Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Keukelerie and MacNaughtan (2014) Bölüm 6
5 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Bindi (2007), Bölüm 3
6 Ara Sınav Yok
7 Avrupa Birliği Dış Politikası'nda Temel Bölgeler: Orta ve Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Akdeniz Bölgesi, Afrika Keukelerie and MacNaughtan (2014) Bölüm 10
8 Avrupa Birliği Dış Politikası'nda Temel Bölgeler: Rusya Bindi (2007), Bölüm 7
9 Avrupa Birliği Dış Politikası'nda Temel Bölgeler: Ukrayna Thomas (2011), Bölüm 3
10 Avrupa Birliği Dış Politikası'nda Temel Bölgeler: Türkiye Thomas (2011), Bölüm 7
11 Avrupa Birliği Dış Politikası'nda Temel Bölgeler: Balkanlar Bindi (2007), Bölüm 9
12 Avrupa Birliği Dış Politikası'nda Temel Bölgeler: Irak Savaşı Thomas (2011), Bölüm 11
13 Avrupa Birliği Dış Politikası'nda Temel Bölgeler: Orta Doğu Bindi (2007), Bölüm 12
14 Avrupa Birliği Dış Politikası'nda Temel Bölgeler: Orta Doğu Bindi (2007), Bölüm 12
15 Genel Özet Yok
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Bindi, F. (ed.) (2007) The Foreign Policy of the European Union Assessing Europe’s Role in the World. Brookings Institution Press.
2. Thomas, D.C. (ed.) (2011) Making EU Foreign Policy National Preferences, European Norms and Common Policies. Palgrave Macmillan.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak X
3 Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek X
4 Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak X
5 Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak X
6 Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek X
7 Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek X
8 Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek X
9 Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak X
10 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek. X
11 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak X
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125