AKTS - Dünya Politikasında Güncel Olaylar

Dünya Politikasında Güncel Olaylar (IR406) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünya Politikasında Güncel Olaylar IR406 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nilgün ELİKÜÇÜK YILDIRIM
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dünya politikasındaki güncel olaylar hakkında öğrencilerin eleştirel bir bakış açısında sahip olmalarını sağlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ders sürecince dünya siyasetindeki güncel olayları gözlemler.
  • Türkiye'deki gelişmelerle dünyadaki olayları karşılaştırır.
  • Dünyada meydana gelenleri siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutuna göre sınıflandırır.
Dersin İçeriği Arap isyanları, İran nükleer krizi, İsrail-Filistin sorunundaki güncel gelişmeler, Türk dış politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Rusya?daki güncel gelişmeler, ABD hegomonyası, Çin ve Hindistan?ın yükselişi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriğinin ve Amaçlarının Ortaya Konulması Yok
2 Arap İsyanlarının Dinamikleri Yusri Hazran, “The Arab Revolutions: A Preliminary Reading”, Middle East Policy , Vol. XIX, N o. 3, Fall 2012, pp. 116-123. Katerina Dalacoura, “The 2011 uprisings in the Arab Middle East: political change and geopolitical implications”, International Affairs, Vol.88, No. 1, 2012, pp. 63–79
3 Tunus ve Mısır Devrimi Veysel Ayhan, “Tunus İsyanı: Arapların Devrim Ateşini Yakması”, Ortadoğu Etütleri, Cilt 3, No 2, Ocak 2012, ss.59-93. Basheer M. Nafi, “Egypt at a Crossroads: The Presidential Elections and Their Aftermath”, Insight Turkey, Vol. 14, No. 3, 2012, pp. 1-14.
4 Libya’ya Uluslararası Müdahale ve Sonrası Saskia van Genugten , “Libya after Gadhafi”, Survival, Vol. 53 No. 3, June–July 2011, pp. 61–74 Bruce D. Jones, “Libya and the Responsibilities of Power”, Survival, Vol. 53, No. 3, June–July 2011, pp. 51–60.
5 Suriye Krizi ve Suriye-Türkiye İlişkileri Raymond Hinnebusch, “Syria: from ‘authoritarian upgrading’ to revolution?”, International Affairs, Vol. 88, No.1, 2012, pp. 95–113. Oytun Orhan, “Suriye ile Jet Krizi, Rusya’nın Rolü ve Türk Dış Politikası”, Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 44, Ağustos 2012, ss. 8-15.
6 Amerikan İşgali Sonrası Irak Safa Rasul al-Sheikh and Emma Sky, “Iraq since 2003: Perspectives on a Divided Society”, Survival, Vol. 53, No. 4, August–September 2011, pp. 119–142. Serhat Erkmen, “Change in Iraqi Politics: From Ethnic-Sectarian Lines to Centralization Question”, Ortadoğu Etütleri, Volume 4, No 1, July 2012, pp.143-164.
7 İran ve nükleer kriz James K. Sebenius and Michael K. Singh, “Is a Nuclear Deal with Iran Possible?An Analytical Framework for the Iran Nuclear Negotiations”, International Security, Vol. 37, No. 3, Winter 2012/13, pp. 52–91. Jamsheed K. Choksy, “Tehran Politics”, World Politics, May/June 2012, pp.17-24
8 Ara Sınav Yok
9 Arap-İsrail Sorununda Güncel Gelişmeler Maia Hallward, “Pursuing “Peace” in Israel/Palestine”, Joumal of Third World Studies, Vol. 28, No. 1, pp. 185-202. Serhat Erkmen, “Filistin’in BM Macerası: İki Adım İleri Bir Adım Geri”, Ortadoğu Analiz, Ekim 2011, Cilt 3, Sayı 34, ss.8-21.
10 Arap-İsrail Sorununda Güncel Gelişmeler Maia Hallward, “Pursuing “Peace” in Israel/Palestine”, Joumal of Third World Studies, Vol. 28, No. 1, pp. 185-202. Serhat Erkmen, “Filistin’in BM Macerası: İki Adım İleri Bir Adım Geri”, Ortadoğu Analiz, Ekim 2011, Cilt 3, Sayı 34, ss.8-21.
11 Türkiye-AB İlişkileri Amanda Paul, Turkey’s EU Journey: What Next?, Insight Turkey, Vol. 14, No. 3, 2012 pp. 25-33. Cengiz Aktar, “The Positive Agenda and Beyond: A New Beginning for the EU-Turkey Relations?”, Insight Turkey ,Vol. 14, No. 3, 2012, pp. 35-43.
12 Rusya Politikası Andrew C. Kuchins and Igor A. Zevelev, “Russian Foreign Policy: Continuity in Change”, The Washington Quarterly, Vol. 35, No.1, pp. 147-161. Richard Sakwa, “New Cold War’ or twenty years crisis? Russia and international politics”, International Affairs, Vol. 84, No. 2, 2008, pp. 241–267
13 ABD Düşüşte mi? Çin ve Hindistan’ın Yükselişi Michael Beckley, “China’s Century? Why America’s Edge Will Endure”, International Security, Vol. 36, No. 3, Winter 2011/12, pp. 41–78. Samir Amin, “India, a Great Power?”, Monthly Review, Volume 56, Number 9, February 2005, pp. 1-13.
14 Sunumlar Yok
15 Sunumlar Yok
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. No course book, articles

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 60
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak X
3 Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek X
4 Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak X
5 Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak X
6 Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek X
7 Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek X
8 Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek X
9 Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak X
10 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek. X
11 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak X
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125