AKTS - Karşılaştırmalı Siyaset

Karşılaştırmalı Siyaset (IR407) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Siyaset IR407 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Karşılaştırmalı yöntem hakkında temel bilgiler edinmek ve bunları uygulayabilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karşılaştırmalı siyaset hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Karşılaştırılabilir siyasi öğeleri öğrenmek
  • Kavramsal ve teorik konuların çalışılması, anlaşılması ve tartışılması; kavram ve teorilerin karşılaştırmları siyaset analizinde uygulamaya konulması; seçilen konular üzerine yapılan analizlerin yazılı ve sözlü sunumları; ve grup içi tartışmalara katılım konularında öğrencilere temel beceriler kazandırmak
Dersin İçeriği Karşılaştırmalı siyaset biliminin gelişimi; karşılaştırma yöntembilimi; refah devleti, parti yapıları, seçim sistemleri, üniter-federal devlet yapıları, politik ekonomi gibi alanlarda alan araştırmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş Yok
2 Modern Devletin Gelişimi Ders Kitabı Bölüm 1
3 Devletler ve Demokrasi Ders Kitabı Bölüm 2
4 Demokratik değişim ve süreklilik Ders Kitabı Bölüm 3
5 Anayasalar Ders Kitabı Bölüm 4
6 Parlamenter ve başkanlık sistemleri Ders Kitabı Bölüm 5
7 Çok kademeli hükümet: uluslararası, ulusal ve ulus altı sistemler Ders Kitabı Bölüm 6
8 Ara Sınav Yok
9 Yasama ve Siyasa Yapımı: Yürütme ve Yasama Erkleri Ders Kitabı Bölüm 7
10 Siyasi Yaklaşımlar ve Davranış Ders Kitabı Bölüm 9
11 Baskı Grupları ve Toplumsal Hareketler Ders Kitabı Bölüm 10
12 Kitlesel Medya Ders Kitabı Bölüm 11
13 Seçmenler ve Seçimler Ders Kitabı Bölüm 12
14 Batıda Siyasi İdeolojiler: Muhafazakarlık, Lİberalizm, Hıristiyan Demokratlar ve Sosyalizm Ders Kitabı Bölüm 14
15 Demokratik Devletin Geleceği Ders Kitabı Bölüm 18
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Munck Gerardo L (2007), “The Past and Present of Comparative Politics,” in Passion, Craft and Method in Comparative Politics, eds. G.L. Munck ve R. Synder, 32-59.
2. Lichbach Mark Irving ve Alan S. Zuckerman (2009), Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure, 6-16.
3. Wiarda Howard (2002), “Comparative Politics: Past and Present,” in New Directions in Comparative Politics, 3-25.
4. Verba Sidney (2002), “Comparative Politics: Where have we been, where are we Going?” in New Directions in Comparative Politics, 26-38.
5. Neumann Sigmund (1957), “Comparative Politics: A Half Century Appraisal,” The Journal of Politics, 19:3, 369-90.
6. McMichael Philip (1990), “Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective: An Alternative Comparative Method,” American Sociological Review, 55:3, 385-97.
7. McMichael Philip (1992), “Rethinking Comparative Analysis in a post-developmentalist Context,” International Social Science Journal, no: 133, 351-65.
8. Tilly Charles (1984), Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons.
9. Skocpol Theda ve Margaret Somers (1980), “The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry,” Society for Comparative Study of Society and History.
Ders Kitabı 10. Kenneth Newton and Jan W. van Deth. Foundations of Comparative Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak X
3 Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek X
4 Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak X
5 Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak X
6 Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek X
7 Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek X
8 Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek X
9 Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak X
10 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek. X
11 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak X
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125