AKTS - Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar

Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar (IR418) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar IR418 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Gülseven
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Rus dış politikasının iç politika, bölgesel politikalar ve küresel sistem analizi boyutlarında incelenmesi yolu ile öğrencilerin dış politika analizi sahasında Rusya örnekolayı aracılığı ile yetiştirilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler Rus dış politikasının hangi süreçlerden geçerek yapıldığını ve uygulandığını öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler dış politika analizinin temel çıktılarını Rusya vaka incelemesinde kullanacaklardır.
  • Öğrenciler Rusya'nın eski hinterlandı diyebileceğimiz Avrasya bölgesinin meseleleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği Rus dış politikasının tarihinin ideolojik ve ""büyük güç"" perspektiflerinden incelenmesi; iç politika dinamiklerinin yanında bölgesel ve küresel gelişmelerin Rus dış politikasının şekillendirilmesine olan etkisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel giriş: Rusya'nın tarihi coğrafyası hakkında bir ders Yok
2 Rusya'nın Dış Politikasında Değişim ve Devamlılığı Anlamak Tsygankov, Bölüm 1, ss. 1-32.
3 Soğuk Savaş Krizi ve Yeni Sovyet Düşüncesi Tsygankov, Bölüm 2, ss. 33-56.
4 Soğuk Savaş Ertesi Umutlar ve Rusya'nın Liberal Batıcılığı Tsygankov, Bölüm 3, ss. 57-94.
5 Yeni Güvenlik Sorunları ve Büyük Güç Dengeleri Tsygankov, Bölüm 4, ss. 95-132.
6 11 Eylülden Sonra Dünya ve Öğretici İşbirliği Tsygankov, Bölüm 5, ss. 133-174.
7 Ara Sınav Yok
8 ABD'nin Rejim Değiştirme Stratejisi ve Büyük Güç Kararlılığı Tsygankov, Bölüm 6, ss. 175-206.
9 Rus Dış Politikasının Ana Hatları Mankoff, Bölüm 1, ss. 11-52.
10 Rus Dış Politikasının Yapım Süreçleri Mankoff, Bölüm 2, ss. 53-96.
11 Tehlikedeki Ortaklık: Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Mankoff, Bölüm 3, ss. 97-144.
12 Avrupa: Bütünleşme ve Cepheleşme Arasında Mankoff, Bölüm 4, ss. 145-192.
13 Yükselen Çin ve Rusya'nın Asya Rotası Mankoff, Bölüm 5, ss. 193-240.
14 Tekrar Hücumda mı? Eski Sovyet Bölgesi. Mankoff, Bölüm 6, ss. 241-292.
15 Rusya Çatışmada ve Savaşta: 2008 Gürcistan Savaşı, 2014 Kırım İlhakı ve sonrası? Okuma Paketi
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Andrei P. Tsygankov. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman and Littlefield, 2013.
2. Jeffrey Mankoff. Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics. Lanham: Rowman and Littlefield, 2009.
Diğer Kaynaklar 3. Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee, Vidya Nadkarni. The Foreign Policy of Russia: Changing Systems Enduring Interests. London: Routledge, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak X
3 Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek X
4 Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak X
5 Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak X
6 Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek X
7 Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek X
8 Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek X
9 Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak X
10 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek. X
11 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak X
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125