AKTS - Balkan Tarih ve Siyaseti

Balkan Tarih ve Siyaseti (IR421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Balkan Tarih ve Siyaseti IR421 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 14.yüzyıldan 21. yüzyıla Balkan Tarihi ve Siyaseti hakkında öğrencilere akademik düzeyde bilgi sahibi edindirmek ve bölgedeki farklı milletlerin oluşumunu incelemek bu dersin temel amacıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Balkanların jeopolitik öneminin farkına varma.
  • Ders materyallerini en verimli şekilde kullanma.
  • Balkanlarda meydana gelen benzer siyasi gelişmeleri kavramsallaştırma.
Dersin İçeriği Balkanların 20. yüzyıl tarihi ve siyasi gelişmeleri; Balkanlarda siyasi ve ekonomik bunalımların doğurduğu etnik sorunlar, yeni ulus-devletlerin oluşumu; Yugoslavya`nın bölünüşü ile başlayan farklı politik oluşumlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş.Genel Bilgiler yok
2 Balkanların coğrafyası ve tarihi arkaplanı Jelavich, (vol.1) 1-36
3 Osmanlı ve Habsburg Yönetimi altında Balkan Halkları Jelavich, (vol.1) 39-170
4 Ulusal devletlerin kurulması ve Doğu Sorunu Jelavich, (vol.1) 171-375
5 Birinci Dünya Savaşında Balkanlar Jelavich, (vol.2) 79-133
6 İki Savaş arası dönemde Balkanlar Jelavich, (vol.2) 134-245
7 Balkanlar üzerine Belgesel Film Gösterimi yok
8 Ara Sınav Yok
9 İkinci Dünya Savaşında Balkanlar ve Komünist Yönetim Crampton, 113-156
10 Soğuk Savaş Döneminde Balkan Politikaları Jelavich, (vol.2) 320-433
11 Yugoslavya Krizi ve Yugoslavya'nın Varisleri Crampton, 11-105
12 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkan devletleri Crampton, 299-342
13 Günümüzde Balkanlar Gallagher, 1-186
14 Öğrenci Sunumları Sunum konusuna hazırlık
15 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Barbara Jelavich, History of the Balkans. Twentieth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1983)
2. R. J. Crampton, The Balkans Since the Second World War, (London: Routledge, 2002)
3. Tom Gallagher, The Balkans in the New Millennium, (London: Routledge, 2005)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak X
3 Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek X
4 Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak X
5 Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak X
6 Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek X
7 Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek X
8 Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek X
9 Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak X
10 İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek. X
11 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak X
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 150