AKTS - Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku (LAW442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tüketici Hukuku LAW442 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Serap Özbey
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, insanlarda “tüketici bilinci”nin gelişmesi ve bu gelişen bilinç doğrultusunda, tüketici mevzuatının genişlemesi sonucunda, yapılan her türlü alışveriş işleminde tüketicinin ne gibi hak ve taleplerin doğabileceğinin bilinmesi ve tartışılmasının sağlanmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüketicinin Korunması ile ilgili mevzuatı açıklar.
  • Tüketicinin hak ve yükümlülüklerini açıklar.
  • Tüketici ile satıcı arasındaki hukuki ihtilafları çözer.
  • Sözleşme türlerine göre tüketici haklarını karşılaştırır.
  • Tüketici ile yapılan sözleşmelere Tüketici Kanunu'nu uygular.
Dersin İçeriği Veri mevcut değil

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici Hukuku neyi, nasıl korur? Çeşitli hukuk dallarıyla bağlantısı ne şekildedir? Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
2 Tüketicinin korunmasının amaçları ve nedenleri Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
3 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hakkında genel bilgi Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
4 Tüketici sözleşmesinin koşulları Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
5 Tüketiciyi korumaya yönelik önlemler Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
6 Ara sınav
7 Sözleşme öncesi- sonrası koruma Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
8 Sözleşme türlerine göre koruma Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
9 Sözleşme türlerine göre koruma Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
10 Sözleşme türlerine göre koruma Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
11 İdari denetim ve yaptırımlar Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
12 Tüketici hukukunda manevi tazminat davası Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
13 Manevi tazminat talepleri dışındaki talepler Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
14 Uygulama örnekleri Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
15 Genel Değerlendirme Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Doç. Dr. Murat Aydoğdu : Tüketici Hukuku Dersleri
Diğer Kaynaklar 2. Mehmet Akif Tutumlu (Hakim) : Tüketici Hukuku’nda Manevi Tazminat Davası

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi.
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi.
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı.
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi.
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi.
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi.
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi.
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi.
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi.
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi.
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi.
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi.
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 3 8 24
Toplam İş Yükü 100