ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

 Ülkemizde Hukuk Fakültesi mezunlarının avukatlık, hâkimlik, savcılık, valilik, kaymakamlık, noterlik, ulusal ve uluslararası ortaklıklara ve kurumlara hukuki danışmanlık mesleklerinin yanı sıra; kamu sektöründe ve özel sektörde, yabancı ülkelerde çalışmaları, ulusal ve uluslararası tahkimde hakem olarak görev almaları mümkündür.