ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve en az 240 AKTS’ye sahip öğrenciler Hukuk alanında Lisans derecesi (Bachelor of Law) almaya hak kazanmaktadırlar.