ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliği ilgili Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Önceki Öğrenimlerin Tanınması Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine uygun olarak onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.