ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar SBE tarafından belirlenen şartlara ship olmak koşuluyla lisansüstü (tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans) programlarda öğrenim görebilirler.