ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW101 Hukuka Giriş 4 0 4 6
LAW105 Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku 4 0 4 7
LAW107 Anayasa Hukuku 3 0 3 6
IKT105 Mikroekonomi 2 0 2 3
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
HIST201 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
ENG121 Temel İngilizce I 4 0 4 3
Toplam 23 0 23 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW104 Roma Hukuku 3 0 3 5
LAW108 Türk Anayasa Hukuku 4 0 4 6
IKT106 Makroekonomi 2 0 2 4
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
LAW106 Aile Hukuku 4 0 4 6
ENG122 Temel İngilizce II 4 0 4 3
LAW-AE1SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 4
Toplam 19 0 21 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler 3 0 3 5
LAW215 Kamu Maliyesi 3 0 3 4
LAW231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 5
LAW233 İdare Hukuku I 4 0 4 5
LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 5
ENG221 Temel İngilizce III 3 0 3 3
LAW-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 3
Toplam 19 0 22 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW210 Kamu Hürriyetleri 3 0 3 5
LAW218 Uluslararası Hukuk Sorunları 3 0 3 5
LAW232 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 4 0 4 5
LAW234 İdare Hukuku II 3 0 3 5
LAW236 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3 0 3 5
ENG222 Temel İngilizce IV 3 0 3 3
LAW-AE2SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
Toplam 19 0 21 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 5 0 5 5
LAW311 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 5
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I 3 0 3 3
LAW-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
LAW-AE3FA2 Alan Seçmeli 0 0 2 3
LAW313 Ceza Hukuku Özel Hükümler I 2 0 2 4
LAW341 Eşya Hukuku I 3 0 3 5
LAW303 Medeni Usul Hukuku I 3 0 3 5
Toplam 19 0 23 33

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW308 İdari Yargı 3 0 3 5
LAW312 Şirketler Hukuku 3 0 3 5
LAW322 Vergi Hukuku 4 0 4 5
LAW-AE3SP2 Alan Seçmeli 0 0 2 3
LAW-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
LAW304 Medeni Usul Hukuku II 3 0 3 3
LAW342 Eşya Hukuku II 3 0 3 3
LAW344 Ceza Hukuku Özel Hükümler II 2 0 2 3
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II 3 0 3 3
Toplam 21 0 25 33

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW413 İş Hukuku 5 0 5 5
LAW417 Miras Hukuku 3 0 3 5
LAW423 Genel Devlet Teorileri 3 0 3 5
LAW-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 4
LAW-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 4
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
LAW405 Ceza Usul Hukuku I 3 0 3 5
LAW411 Uluslararası Özel Hukuk I 3 0 3 4
Toplam 19 0 24 34

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4
LAW414 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2 4
LAW420 İcra ve İflas Hukuku 3 0 3 5
LAW436 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 0 4 6
LAW-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
LAW406 Ceza Usul Hukuku II 3 0 3 3
LAW416 Uluslararası Özel Hukuk II 3 0 3 3
Toplam 20 0 22 30

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW109 Hukukta Metod 2 0 2 4
LAW324 Uluslararası Tahkim Hukuku 2 0 2 3
LAW401 Çevre Hukuku 3 0 3 4
LAW434 Avrupa Birliği Hukuku 2 0 2 3
LAW251 Hukuk İngilizcesi I 2 0 3 3
LAW252 Hukuk İngilizcesi II 2 0 2 2
LAW352 Hukuk İngilizcesi IV 2 0 2 3
LAW222 Medya Hukuku 2 0 2 2
LAW317 Stratejik Planlama 2 0 2 3
LAW325 Fikri ve Sinai Haklar 2 0 2 3
LAW330 Sermaye Piyasası Hukuku 2 0 2 3
LAW332 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 2 0 2 3
LAW431 Deniz Hukuku 2 0 2 4
LAW433 Finansman Hukuku 2 0 2 4
LAW424 Sigorta Hukuku 2 0 2 3
LAW428 Siyasi Partiler 2 0 2 3
LAW323 Adli Yazışma 2 0 2 3
LAW254 Hukuk ve Edebiyat 2 0 2 2
LAW351 Hukuk İngilizcesi III 2 0 2 3
LAW421 Kriminoloji 3 0 3 4
LAW221 Politika Bilimi 3 0 3 3
LAW415 Anayasa Yargısı 3 0 3 4
LAW256 Türk Parlamento Hukuku 2 0 2 2
LAW225 Hukuk ve Kadın 3 0 3 3
LAW223 Spor Hukuku 3 0 3 3
LAW321 Genel Muhasebe 2 0 2 3
LAW334 Hukuk ve Etik 2 0 2 4
LAW261 Çocuk Hukuku 2 0 3 3
LAW361 Sağlık Hukuku 2 0 2 3
LAW338 Mali Suçlar 2 0 2 3
LAW429 İngilizce Çeviri 2 0 2 4
LAW435 Bilişim Hukuku 2 0 2 4
LAW441 Kat Mülkiyeti Hukuku 3 0 3 4
LAW442 Tüketici Hukuku 2 0 2 4
LAW426 Adli Tıp 2 0 2 4
LAW497 Kurgusal Dava I 1 0 3 4
LAW498 Kurgusal Dava II 1 2 3 4
LAW499 Kurgusal Dava III 1 0 3 4
LAW491 Yasama Kliniği 1 0 3 4
LAW492 Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği 1 2 3 4
LAW493 Hukuk ve Etik Simülasyon Kliniği 1 0 3 4
LAW496 Karar Yazım Kliniği 1 2 3 4
LAW495 Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği 1 2 3 4
LAW356 Seminer II 2 0 2 3
LAW481 Temel Hak Savunuculuğu Kliniği 3 0 3 4
LAW494 Adli Yardım Uygulamaları 1 2 3 4
LAW430 Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler ve Şirketler Topluluğu 2 0 2 3
LAW425 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 3 0 3 4
LAW440 Çocuk Hakları ve Çocuk Ombudsmanlığı 2 0 2 3
LAW191 Hukukta Eleştirel Düşünce 2 0 2 4
LAW227 Roma Kamu Hukuku 3 0 3 3
LAW258 Türk Hukuk Tarihi 2 0 2 3
LAW336 Rekabet Hukuku 2 0 2 3
MATH365 Matematiksel Mantık 3 0 3 6
LAW329 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 0 2 3
LAW355 Seminer I 2 0 2 3
LAW375 Hukukta Metot ve Problem Çözme 2 0 2 3
LAW331 Uluslararası Göç Hukuku 2 0 2 3
LAW310 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 2 0 2 3
LAW314 İdari Yaptırımlar Hukuku 2 0 2 3
LAW354 İç Hukukta Tahkim 2 0 2 3
LAW443 Hukuk ve Müzakere Sanatı 2 0 2 4
LAW427 Kooperatif Hukuku 3 0 3 4
Toplam 129 10 149 214