ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LAW101 Hukuka Giriş 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 2 3 3 3
LAW105 Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1
LAW107 Anayasa Hukuku 5 3 3 5 4 3 1 2 1 5 5 2 1 1 1
IKT105 Mikroekonomi - - - - - - - - - - - - - - -
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - - - - - - - 3 - 2 - - - -
ENG121 Temel İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
HIST201 Uygarlık Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LAW104 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku 4 4 3 4 3 5 2 3 4 4 5 4 3 2 1
LAW108 Türk Anayasa Hukuku 5 5 4 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3
IKT106 Makroekonomi - - - - - - - - - - - - - - -
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II - - - - - - - - 3 - 2 - - - -
2. Semester Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
LAW106 Aile Hukuku 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 1
ENG122 Temel İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LAW211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler 5 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 3
LAW215 Kamu Maliyesi 4 5 4 5 4 2 2 3 3 3 5 4 2 3 3
LAW231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 5 5 5 4 3 4 3 4 5 3 5 5 4 3 1
LAW233 İdare Hukuku I 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 5 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 1 1
3. Semester Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
ENG221 Temel İngilizce III - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LAW210 Kamu Hürriyetleri 5 5 4 5 5 3 3 4 4 2 5 5 4 3 4
LAW218 Uluslararası Hukuk Sorunları 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 4 5 2 2 1
4. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
LAW232 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 5 5 5 4 3 4 3 4 5 3 5 5 4 3 1
LAW234 İdare Hukuku II 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4
LAW236 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 5 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 2 2
ENG222 Temel İngilizce IV - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LAW301 Borçlar Hukuk Özel Hükümler 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 3 1
LAW307 Ceza Hukuku Özel Hükümler 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 5 1 2 2
LAW311 Ticari İşletme Hukuku 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 2 5 2 3 3
LAW315 Medeni Usul Hukuku 4 5 4 5 5 2 3 4 3 2 2 4 2 2 1
5. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
5. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LAW308 İdari Yargı 5 5 5 4 4 3 1 2 3 5 5 5 1 2 1
LAW302 Eşya Hukuku 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1
LAW312 Şirketler Hukuku 4 5 4 5 5 2 3 4 3 2 2 4 2 2 1
LAW322 Vergi Hukuku 4 5 4 3 2 2 2 3 2 3 5 4 4 4 4
6. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
6. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LAW403 Ceza Usul Hukuku 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 5 5 1 2 2
LAW413 İş Hukuku 3 5 4 4 4 5 3 3 4 2 4 5 2 3 2
LAW417 Miras Hukuku 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 1
LAW423 Genel Devlet Teorileri 5 5 3 4 5 5 3 4 2 2 5 4 2 2 5
7. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
7. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
TURK401 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 2 5 2 3 3
LAW412 Uluslararası Özel Hukuk 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 3 3
LAW414 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 5 4 4 4 5 3 3 4 2 4 5 2 3 2
LAW420 İcra ve İflas Hukuku 4 5 4 3 2 2 2 3 2 3 5 5 4 4 4
8. Semester Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - - -
LAW436 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
TURK402 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LAW109 Hukukta Metot 5 5 4 4 3 5 2 3 2 5 5 4 2 1 1
LAW219 Karşılaştırmalı Hukuk 5 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 3 5 4 3
LAW220 Çevre Politikası 5 5 4 5 5 4 4 5 5 2 5 5 2 3 4
LAW324 Uluslararası Tahkim Hukuku 4 3 5 3 4 5 4 4 3 3 4 5 5 3 3
LAW401 Çevre Hukuku 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4
LAW434 Avrupa Birliği Hukuku 4 2 3 3 4 3 5 3 2 4 4 5 2 2 2
LAW251 Hukuk İngilizcesi-I 4 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 5 5
LAW252 Hukuk İngilizcesi-II 4 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 5 5
LAW352 Hukuk İngilizcesi IV 4 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 5 5
LAW222 İletişim Hukuku 5 5 5 4 4 3 1 3 4 3 5 5 1 2 2
LAW317 Stratejik Planlama - 1 2 5 - - 1 2 - 3 1 - - - -
LAW325 Fikri ve Sınai Haklar 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 1
LAW330 Sermaye Piyasası Hukuku 4 5 4 5 5 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3
LAW332 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 2 5 2 3 3
LAW431 Deniz Hukuku 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4
LAW433 Finansman Hukuku 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 2 5 2 3 3
LAW424 Sigorta Hukuku 5 5 4 5 5 3 2 4 3 3 4 4 3 1 3
LAW428 Siyasi Partiler 5 5 5 4 4 3 3 4 4 - 5 5 3 2 3
LAW323 Adli Yazışma 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4
LAW254 Hukuk ve Edebiyat 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3
LAW351 Hukuk İngilizcesi-III 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 5
LAW421 Kriminoloji 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 3 4 1 2 2
LAW224 Vatandaşlık Hukuku 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 3
LAW327 Yabancılar Hukuku 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 5 5 4
LAW221 Politika Bilimi 4 4 3 4 3 3 2 5 4 4 5 5 3 4 3
LAW415 Anayasa Yargısı 5 5 4 3 3 3 2 4 4 3 5 5 3 3 2
LAW256 Türk Parlamento Hukuku 4 4 3 3 3 3 2 4 5 3 5 4 4 4 2
LAW225 Hukuk ve Kadın 4 3 2 3 2 4 1 4 5 5 4 5 1 1 1
LAW223 Spor Hukuku 4 5 4 3 4 3 2 4 4 4 3 5 2 3 2
LAW321 Genel Muhasebe 2 2 1 2 3 1 3 3 2 4 3 2 3 3 2
LAW334 Hukuk ve Etik 5 5 4 3 4 5 2 4 4 4 5 3 2 3 2
LAW261 Çocuk Hukuku 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 2 3 3 3
LAW361 Sağlık Hukuku 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 3
LAW328 Eleştirel Düşünce 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3
LAW338 Mali Suçlar 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5
LAW429 İngilizce Çeviri 2 4 2 2 2 2 1 4 5 2 2 4 3 2 4
LAW435 Bilişim Hukuku 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 2 5 2 5 4
LAW441 Kat Mülkiyeti Hukuku 3 4 3 5 5 4 5 4 5 3 5 4 3 3 2
LAW442 Tüketici Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
LAW356 Seminer II 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
LAW426 Adli Tıp 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 3 4 3 3
LAW497 Kurgusal Dava I 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
LAW498 Kurgusal Dava II 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
LAW499 Kurgusal Dava III 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4
LAW491 Yasama Kliniği 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4
LAW492 Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
LAW493 Hukuk ve Etik Simülasyon Kliniği 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5
LAW496 Karar Yazım Kliniği 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5
LAW495 Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5
LAW356 Seminer II - - - - - - - - - - - - - - -
LAW481 Temel Hak Savunuculuğu Kliniği - - - - - - - - - - - - - - -
LAW494 Adli Yardım Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
LAW430 Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler ve Şirketler Topluluğu - - - - - - - - - - - - - - -
LAW425 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3
LAW440 Çocuk Hakları ve Çocuk Ombudsmanlığı - - - - - - - - - - - - - - -