ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

Bu programdan mezun olabilmek için, ilgili öğrencinin programdaki dersleri en az (DD) notuyla, not ortalamasına katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2,00'ın altında olmaması gerekir. (Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans, Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 28/1). Ayrıca Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 240’dır.