ECTS - - Hukuk Fakültesi Lisans Programı

Sınavlar ve değerlendirmeler (Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans, Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 19'e göre yapılmaktadır. Sınav gerektiren derslerde en az bir ara sınavı yapılmaktadır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu; dönem içi ve dönem sonu sınavsonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanınca takdir edilir.