AKTS - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (LAW425) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk LAW425 1 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının bir türü olan ve özellikle iş uyuşmazlıklarında zorunlu ol arabuluculuk konusu ile ilgili değerlendirmelerin yapılması ve incelenmesi amacını taşır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Arabuluculuk ve amacını açıklarlar.
  • Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeleri kullanırlar.
  • Arabulucuların hakları ve yükümlülükleri hakkındaki problemleri çözerler.
  • Arabuluculuk faaliyetinde uygulanacak kurallarını açıklarlar.
  • Arabuluculuk Daire Başkanlığı kuruluş ve görevlerini açıklarlar.
Dersin İçeriği

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Amacı, Kapsamı Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
2 Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler Yazıcı Tıktık, Ç. (2013). Arabuluculukta Gizliliğin Korunması. İstanbul: On İkiLevha.
3 Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri Yazıcı Tıktık, Ç. (2013). Arabuluculukta Gizliliğin Korunması. İstanbul: On İkiLevha.
4 Arabulucuya Başvuru Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
5 Arabuluculuk Sözleşmesi Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
6 Mahkeme İçi Arabuluculuk Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
7 Arabulucunun Seçimi ve Arabulucu Sözleşmesi Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
8 Ara Sınav
9 Arabuluculuk Oturumları Öncesi Hazırlık Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
10 Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
11 Son Anlaşma ve Hukuki Niteliği Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
12 Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
13 Arabuluculuk Sicili ve Eğitim Yeşilırmak,A.(2011).Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim. İstanbul: On İki Levha.
14 Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yeşilırmak,A.(2011).Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim. İstanbul: On İki Levha.
15 Arabuluculuk Kurulu Yeşilırmak,A.(2011).Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim. İstanbul: On İki Levha.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
Diğer Kaynaklar 2. 2. Yeşilırmak, A.(2011).Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim. İstanbul: On İki Levha.
3. 3. Kekeç, E. K. (2014). Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde TemelAşamalar ve Taktikler (2. Baskı). Ankara: Adalet.
4. 4. Yazıcı Tıktık, Ç. (2013). Arabuluculukta Gizliliğin Korunması. İstanbul: On İkiLevha.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. X
2 Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. X
3 Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. X
4 Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. X
5 Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. X
6 Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. X
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. X
8 Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. X
9 Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi X
10 Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. X
11 Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. X
12 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. X
13 Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. X
14 Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. X
15 Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 4 4 16
Toplam İş Yükü 100