AKTS - Teknik Resim

Teknik Resim (MTT113) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Teknik Resim MTT113 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Reha Benderlioğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Objelerin iki boyutlu ve üç boyutlu olarak teknik çizim teknikleri ile ifade edilmesinin sağlanması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çizim araç gereçlerini bilir ve kullanır,
  • Objelerin iki boyutlu Ortografik olarak çizer.
  • Objelerin plan ve kesitlerinin çizer.
  • İki boyutlu çizimleri verilen bir objenin üç boyutlu çizimlerini yapar.
Dersin İçeriği Yazı ve çizim teknikleri; standart yazı ve harf uygulamalar; iki boyutlu geometrik çizimler, paralel perspektif çeşitleri; izometrik ve kavalyer perspektifler; yatay ve düşey kesit kavramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı, Teknik çizim malzeme listesinin dağıtımı . Ders ile ilgili beklentilerin tartışılması. bir sonraki derse hazırlık
2 Teknik çizim malzemelerinin kullanım bilgilerin aktarması ve malzemelerin tanıtılması. Temel çizgi alıştırmaları. Sınıf içi uygulama. "
3 İki boyutlu geometrik çizimler, düzgün çokgen, spiral ve ovallerin çizimleri sınıf içi uygulama. "
4 Paralel dik izdüşüm yöntemiyle, tasarlanan her objenin gerçek görünüşlerinin temel izdüşüm düzlemlerinde elde edilmesi, sınıf içi uydulama ve ev çalşması. "
5 Uygulama çalışmalarına devam. "
6 Paralel perspektif çeşitleri sınıflandırılarak anlatımı ve sınıf içi uygulama. "
7 ARA SINAV --
8 Uygulama çalışmalarına devam. "
9 Objelerin plan ve kesitlerinin çizimi, sınıf içi uygulama ve ev çalışması. "
10 Uygulama çalışmalarına devam. "
11 Yapının iç ayrıntılarının açıklanmasında kullanılan, yatay ve düşey kesit kavramlarının tanımlanması ve sınıf içi uygulama ve ev çalışması. "
12 Uygulama çalışmalarına devam. "
13 Uygulama çalışmalarına devam. "
14 Uygulama çalışmalarına devam. "
15 Uygulama çalışmalarına devam. "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Orhan Şahiner, Fehmi Kızıl. Mimarlık/Perspektif Çizim Teknikleri. Yapı Endüstri Merkezi.
2. Gabil Abdulla, Rashid Abdullayev. Mimarlıkta Teknik Resim, Sekin Yayıevi.
3. Fraçis D.K., Ching Architectural Draphyics, Wiley Academy.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 12 5
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 12 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 26 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 3 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Toplam İş Yükü 125