AKTS - Antropometri

Antropometri (MTT383) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Antropometri MTT383 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Ali E. Berkman
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Antropometri ve ergonomi bilgisi. Antropometri ve Ergonomik alanında uygulamalar yapabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Temel ergonomi ve antropometri kavramlarını açıklama
  • 2- İnsan bedeninin fiziksel açıdan çeşitliliğini ifade etme
  • 3- Statik ve dinamik antropometrinin giysi tasarımındaki rolünü söyleme
  • 4- Fonksiyonel giysi tasarımında tasarım sürecini kavrama
  • 5- Antropometri ve ergonomi alanında güncel uygulamalar yapma
Dersin İçeriği Antropometri başta olmak üzere ilgili disiplinlere ilişkin temel bilgiler ve giysi tasarımıyla ilişkisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı ve beklentilerin aktarılması Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
2 Antropometri ve ergonomiye giriş "
3 Antropometri, bireysel farklılıklar, popülasyon istatistiğine giriş "
4 Ölçme teorisi ve antropometrik ölçüm teknikleri "
5 Belirli ölçülerin alınması ve örnek veritabanı oluşturulması "
6 Antropometri ve giysi tasarımı "
7 ARASINAV --
8 Çalışma ergonomisi ve iş elbisesi – ekipman tasarımı "
9 Uygulama – endüstriyel iş elbisesi ve koruyucu ekipman tasarımı "
10 Kullanıcı araştırmaları yöntemleri "
11 Uygulama - moda tasarımında kullanıcı araştırmalarının uygulanması "
12 Fonksiyonel giysiler, giyilebilir teknolojiler ve teknolojik takılar "
13 Fonksiyonel giysiler, giyilebilir teknolojiler ve takılar (1) "
14 Fonksiyonel giysiler, giyilebilir teknolojiler ve takılar(2) "
15 Fonksiyonel giysiler, giyilebilir teknolojiler ve takılar(3) "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. 1- ISO 3635- Giysi Beden Ölçülerinin Belirlenmesi-Tanımlar ve ölçüm Prosedürleri
2. 2- ISO3636- Erkek ve erkek çocuklar için dış giysiler
3. 3- ISO 3637- Kadınlar ve kız çocuklar için dış giysiler
4. 4- ISO 3638- Bebek giysileri
5. 5- ISO 4416- Kadınlar ve kız çocuklar için iç giyim, gece elbiseleri, temel giysiler ve gömlekler

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 7 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 80
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular.
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 125