AKTS - Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı

Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı (MTT454) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı MTT454 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Songül Kuru
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Ayakkabı ve saraciye ürünleri ürünlerini tanımlayabilme • Ayakkabı ve saraciye tasarımında kullanılacak malzeme araştırması yapabilme • Deri ile ve benzeri malzemelere uygun ayakkabı tasarımı yapabilme • Deri ile ve benzeri malzemelere uygun saraciye tasarımı yapabilme • Malzemeye uygun ayakkabı ve saraciye koleksiyonu çizebilme • Örnek ayakkabı ve saraciye ürünleri hazırlayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Ayakkabı ve saraciye ürünleri ürünlerini tanımlar
  • • Ayakkabı ve saraciye tasarımında kullanılacak malzeme araştırması yapar
  • • Deri ile ve benzeri malzemelerle ayakkabı ve saraciye tasarımı yapar
  • • Malzemeye uygun ayakkabı ve saraciye koleksiyonu çizer
  • • Örnek ürünler hazırlar
Dersin İçeriği Ayakkabı ve saraciye ürünleri hakkında bilgi; terminolojisi; deri ve benzeri malzemelerle tasarım yapma sürecinde malzemenin etkisi; tasarımda kullanılacak malzemeler hakında genel bilgi; malzemeye uygun koleksiyon hazırlanarak örnek ürünler oluşturulması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ayakkabının tanımı, çeşitleri (kullanım alanlarına, yaşa, cinsiyete ve mevsime göre) ve özellikleri hakkında genel bilgi. Saraciye ürünlerinin tanımı, çeşitleri (çanta, cüzdan, kemer, bavul) özellikleri ve kullanım alanları hakkında genel bilgi. Ayakkabı ve Saraciye ürünlerinin günlük kullanımdaki uyumu hakkında genel bilgi. Kalıp tanımı, çeşitleri ve özellikleri hakkında genel bilgi. Ayak- kalıp ilişkisi ve modelde kalıp seçiminin önemi. Kalıp üzerinde temel ölçüler hakkında genel bilgi. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Kalıp üzerinde temel ölçüler hakkında genel bilgi. Kalıp bantlama. (iç form, dış form, ara form ve standart form oluşturma) Standart form üzerinde model oluşturma hakkında genel bilgi "
3 Ayakkabı ve saraciye tasarımında kullanılacak malzemeler hakkında genel bilgi. Deri ile ve benzeri malzemelerle tasarım yapma sürecinde, malzemenin etkisi üzerinde durma Ayakkabı ve saraciye ürünlerinde model geliştirme ve koleksiyon oluşturma hakkında genel bilgi. a) Obje (kalıp) etütlerinden model geliştirme b) Kullanılacak malzemeye göre model geliştirme "
4 İşletme inceleme ziyareti "
5 Koleksiyon çizimleri yapma "
6 Koleksiyon çizimleri yapma "
7 Koleksiyon çizimleri yapma "
8 ARA SINAV --
9 Seçilen ayakkabı ve saraciye modellerinden örnek ürünler hazırlama "
10 Seçilen ayakkabı ve saraciye modellerinden örnek ürünler hazırlama "
11 Seçilen ayakkabı ve saraciye modellerinden örnek ürünler hazırlama "
12 İşletme inceleme ziyareti "
13 Seçilen ayakkabı ve saraciye modellerinden örnek ürünler hazırlama "
14 Seçilen ayakkabı ve saraciye modellerinden örnek ürünler hazırlama "
15 Dosya ve ürünlerin sunumunu yapma "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Holborn, Mark, Issey Miyake Taschen, Köln, 1995
2. • Patrick, H. J., Modern Pattern Cutting And Desing, 1983
3. • Sharp, H. Michael, The Pattern Cutter’s Handbook, 1994
4. • Ötleş İlhami, Ayakkabıcılık Meslek Bilgisi, 2005
5. Sürenkök Rühi, Ayakkabı Öğreniyorum, İzmir 1994
6. • Sürenkök Rühi, Ayakkabıda Istampa Ve Kampre Olayı, İzmir 1994
7. • Kastan Cengiz, Ayakkabı Teknolojisi, Konya 2007
8. Kastan Cengiz, Modern Yöntemle Stampa Çıkarma, Bursa 2007
10. • Gürsoy Narkali, Emine, Ayakkabı, İstanbul,2007
11. • Akalın Sami, Yılgör Asuman, Seyhan Nezihe, Ayakkabıcılık Terimleri Sözlüğü; İstanbul Boğaziçi üniversitesi matbaası 1993
Diğer Kaynaklar 9. • Http.Www.Torahtots.Com

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir.
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125