AKTS - Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II

Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II (MTT472) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II MTT472 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MTT471 Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Songül Kuru
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Bilgisayar ortamında model uygulamalı etek kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı pantolon kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı bluz kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı etek kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı pantolon kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı bluz kalıbı serileyebilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında pastal planı hazırlayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Bilgisayar ortamında model uygulamalı etek kalıbı hazırlar
  • • Bilgisayar ortamında model uygulamalı pantolon kalıbı hazırlar
  • • Bilgisayar ortamında model uygulamalı bluz kalıbı hazırlar
  • • Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbı hazırlar
  • • Bilgisayar ortamında model uygulamalı etek kalıbını seriler
  • • Bilgisayar ortamında model uygulamalı pantolon kalıbını seriler
  • • Bilgisayar ortamında model uygulamalı bluz kalıbı seriler
  • • Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbını seriler
  • • Bilgisayar ortamında pastal planı hazırlar
Dersin İçeriği Kullanılacak program fonksiyonlarını tanımlama; bilgisayar ortamında model uygulamalı etek, model uygulamalı pantolon, model uygulamalı bluz, model uygulamalı elbise kalıplarını hazırlama; hazırlanan model uygulamalı kalıpların serilerini yaparak pastal planı yapma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kullanılacak bilgisayar yazılım programının fonksiyonlarını tanımalama Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Bilgisayar ortamında model uygulamalı etek kalıbı hazırlama "
3 Bilgisayar ortamında model uygulamalı pantolon kalıbı hazırlama "
4 Bilgisayar ortamında model uygulamalı bluz kalıbı hazırlama "
5 Bilgisayar ortamında model uygulamalı bluz kalıbı hazırlama "
6 Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbı hazırlama "
7 Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbı hazırlama "
8 ARA DEĞERLENDİRME --
9 Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbı hazırlama "
10 Dijit ile serisi yapılacak kalıbı girme "
11 Bilgisayar ortamında model uygulamalı etek kalıbını serileme "
12 Bilgisayar ortamında model uygulamalı pantolon kalıbını serileme "
13 Bilgisayar ortamında model uygulamalı bluz kalıbını serileme "
14 Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbını serileme "
15 Bilgisayar ortamında pastal planı hazırlama "
16 GENEL DEĞERLENDİRME --

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. • Bilgisayarda Kalıp Hazırlama (Konsan CAD- Assyst CAD-Lectra programı ve benzeri).
2. • Kullanılacak bilgisayar yazılımına ilişkin kullanım kılavuzları.
3. Bilgisayar yazılımına ilişkin kullanım kılavuzları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 1 60
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir.
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır X
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 125