AKTS - Sahne Sanatları Kostüm Tasarımı I

Sahne Sanatları Kostüm Tasarımı I (MTT451) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sahne Sanatları Kostüm Tasarımı I MTT451 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Esra Seçim
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sahne sanatları eserlerinin niteliği göz önünde bulundurularak, eserin anlamının gerektirdiği kostüm ve temel aksesuarlar tasarlayabilmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Eserin yazıldığı tarihsel bağlamı inceler
  • • Ana karakterleri tanıyarak bir senaryonun/operanın alt metnini analiz eder
  • • Yönetmenin bakış açısını ve set/sahne tasarımını entegre ederek ana karakterler için kostüm tasarımı yapar
Dersin İçeriği Sahne sanatları hakkında genel bilgi; sahne kostümlerinin özellikleri; sahne kostümleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar (eserin özellikleri dönemi, dönemin modası ve benzeri); seçilen sahne sanatlarına uygun kostüm tasarımı yaparak örnek ürün hazırlanması..

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kostüm Tasarımı tanımı ve tarihteki önemli örneklerin incelenmesi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Eser seçimi ve dönem/yönetmen analizi "
3 Analiz dosyası çalışmaları "
4 Analiz dosyası çalışmaları "
5 Analiz dosyası çalışmaları "
6 Analiz dosyası çalışmaları "
7 Ara sınav --
8 Analiz dosyası sunumu ve teslimi "
9 Kostüm uygulama çalışmaları: Malzeme araştırması "
10 Kostüm uygulama çalışmaları: Oyuncunun fiziksel özelliklerinin sahne kurgusuna göre incelenmesi "
11 Kostüm uygulama çalışmaları: Tasarım çalışmaları "
12 Kostüm uygulama çalışmaları: Tasarım çalışmaları "
13 Kostüm uygulama çalışmaları: Üretim çalışmaları "
14 Kostüm uygulama çalışmaları: Üretim çalışmaları
15 Kostüm uygulama çalışmaları: Üretim çalışmaları "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Tetart-Vittu F. The Complete Costume History, Taschen,2003
2. 2. Fashion (Taschen 25th Aniversary)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir.
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 3 6
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125